Avrupa Birliği’nden COVID-19’a Karşı “Dijital İş Birliği”

Avrupa Veri Koruma Amiri Wojciech Wiewiórowski COVID-19 salgınına karşı Avrupa Birliği’ne dijital iş birliği çağrısında bulundu. Wiewiórowski dijital devrimle elde edilen büyük verinin devletlere pozitif ve negatif sorumluluklar getirdiğini, dolayısıyla bu pandemi sürecinde elimizdeki araçları kullanmamanın da sorumluluk doğuracağını belirtti. 

Wiewiórowski’nin konuşmasından dikkat çeken ifadeler ise,

-AB Genel Veri Koruma Regülasyonu’ndaki (GDPR) hakların mutlak hak olmadığı ve ölçülülük çerçevesinde temel haklarla dengeli olacak şekilde ele alınması gerektiği,

-Öne sürülen bazı iddiaların aksine GDPR’ın bu süreçte verimli olduğu ve aktifliği engellemediği için askıya alınma ihtimalinin söz konusu olmadığı,

-Nitekim, GDPR’ın 9 uncu maddesinde de yer aldığı üzere, veri işlemenin yasallığı konusunda, bu veriler sağlık verileri gibi hassas veriler olsa bile, kamu yararının olduğu durumlarda Avrupa Birliği’nin ve Üye Devletlerin ulusal hukukları temel alınarak ve amaçla orantılı ölçüde veri işlenmesinde bir sakınca olmadığı, 

-GDPR’daki hakların insanlığa hizmet etmek için var olduğudur.

Wiewiórowski,  alışılmadık bir yöntemle veri işlenildiğinin farkında olunduğunu ancak  yaşanılan olağanüstü durum gereği tekrar veri işlenmesi durumunda Avrupa veya ulusal düzeyde alınan her türlü önlemin geçici, amaçla sınırlı, verilere sınırlı erişim sağlayacak ve bu sürecin sona ermesiyle olağan koşullara dönülecek şekilde olacağını belirtti.

Bazı AB Üye Devletlerinin, kişisel verilerin farklı şekillerde işlenmesini içeren, kamu sağlığını korumak için farklı yaklaşımlar kullanan mobil uygulamalar geliştirmekte veya işlemekte olduğu göz önüne alındığında, Avrupa Veri Koruma Denetçisi(EDPS) AB düzeyinde koordine edilen bir Avrupa modeli “COVID-19 mobil uygulama” çağrısında bulundu. Bu amaç doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ile birlikte çalışmayı tavsiye etti.

Konuşma metnine aşağıdan uluşabilirsiniz:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: