Küresel Yapay Zeka Gündemi: Avrupa

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne(MIT) ait Küresel Yapay Zeka Gündemi programı yeni bir rapor yayınlandı. 1000’den fazla yapay zeka uzmanın katkı sağladığı küresel anket sayesinde, rapor oldukça zengin analizler ortaya koyuyor. Raporda, Avrupa’daki yöneticilerin, kendi şirketlerindeki yapay zeka olanaklarını ve engellerini nasıl değerlendirdikleri, önümüzdeki yıllarda kuruluşların yeni iş modelleri ile ürün ve hizmet geliştirmek amacıyla birbirleriyle nasıl veri paylaşabilecekleri anlatılmış.

Raporun ana bulguları ise şöyle:

  • Veri paylaşımının daha hızlı ve daha yenilikçi ürün geliştirmeyi sağlayacağı,

MIT’nin ifadesiyle, Avrupa Birliği ve ulusal hükümetlerin inovasyon ve veri koruma arasındaki kuracakları denge, kıtadaki yapay zeka hikayesini şekillendirilmesinde kilit rol oynayacaktır.

  • Yapay zeka önündeki en büyük engellerin değişim yönetiminin yeterince iyi yapılamaması, beceri eksikliği ve veri sorunları olduğu,

Nitekim yapılan ankette de, yapay zeka kullanımını sınırlayan en önemli sorunun, yapay zeka öngörülerinin iş süreçlerine uyarlanmasındaki zorluk olduğu ve bunu veri  bilimcisi sayısında ve veri miktarında görülen eksikliğin takip ettiği ortaya konulmuştur.

  • Önümüzdeki üç yıl içinde yapay zekadan en fazla yararlanacak departmanlar; satış ve pazarlama, bilişim teknolojileri yönetimi ve müşteri hizmetleri departmanlarıdır.

 

Raporun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Click to access GlobalAIagenda.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: