CONTACT

İletişim Formu Aydınlatma Metni

İletişim formu ile ilettiğiniz kimlik ve iletişim bilgileriniz sizin ile irtibata geçmek amacıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleriniz için “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre codera.blog@gmail.com adresine başvurabilirsiniz.

%d bloggers like this: